บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด


3 ซอยสุขุมวิท 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยสุขุมวิท 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558019483
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสที ทเวลฟ์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*