บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด"

บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า และส่งออก อาหารทะเล แช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด


37 ซอยบางพรม 37 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 ซอยบางพรม 37 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558019556
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มารีน เทรดเดอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*