บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด"

บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากระดาษสา กระดาษอื่นๆทุกชนิดและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยจากธรรมชาติทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด


213 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด ตั้งอยู่ที่

213 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด

ได้แก่ 0105558019840
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านกระดาษสา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*