บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด"

บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขายอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดเช่น ร้านอาหาร ภัตาคาร ไนท์คลับ บาร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด


1247 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1247 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด

ได้แก่ 0105558019955
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ร้านอาหารญี่ปุ่น เร็น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*