บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า,โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสินค้าอื่นๆที่ใช้ประกอบกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด


2/28-29 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/28-29 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558020091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซรามิค ซิมพลิซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*