บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า จัดจำหน่าย ขาย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ไซเดอร์ เบียร์ สุรา แก่ลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558020368
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอ็มซีเอส คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*