บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด"

บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ จัดการทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ทั่วราชอาณาจักร ให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด


318/119 หมู่ที่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

318/119 หมู่ที่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558020406
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิมรดา อินเตอร์ เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*