บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด"

บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า อาคาร ห้องพักอาศัย บ้านพัก ที่พักอาศัย ทั้งรายวัน และรายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด


9 ถนนตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ถนนตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558020937
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรสรรทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*