บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด"

บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับตรวจสอบบัญชี และบริการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด


31 ซอยโชคชัย 4 ซอย 31/1 แยก 8 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 ซอยโชคชัย 4 ซอย 31/1 แยก 8 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558020970
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุพรรณภูมิ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*