บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด"

บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบอรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับงานขาย และการขยายตลาดการให้ความรู้และ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด


467 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

467 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558020996
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญญาพร คอนเซาท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*