บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด"

บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด


242/4 ชั้นที่ 2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

242/4 ชั้นที่ 2 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558021101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีนเน็กตาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*