บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด"

บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ห้องชุดพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า หอพัก รีสอร์ท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด


141 ซอยเจริญกรุง 65 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด ตั้งอยู่ที่

141 ซอยเจริญกรุง 65 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด

ได้แก่ 0105558021151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์อนันต์ แอสเซท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*