บริษัท เอลิซซ่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอลิซซ่า จำกัด"

บริษัท เอลิซซ่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอลิซซ่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอลิซซ่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวชสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอลิซซ่า จำกัด


47 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอลิซซ่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

47 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอลิซซ่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอลิซซ่า จำกัด

ได้แก่ 0105558021216
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอลิซซ่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอลิซซ่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*