บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด"

บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการ ออกแบบ จำหน่ายกระจก ลูมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด


99 ถนนเสนานิคม1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 ถนนเสนานิคม1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด

ได้แก่ 0105558021364
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรัชธนารุ่งกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*