บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด"

บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก เหล็กเส้น เหล็กแผ่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด


638 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

638 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท สวีดิช สตีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด

ได้แก่ 0105558021534
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวีดิช สตีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*