บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างผลิตโฆษณา ภาพยนต์ สารคดี รายการโทรทัศน์ สื่อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด


64/131 ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/131 ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0105558021755
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออนแอร์ สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*