บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด"

บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และหน่วยราชการใดๆ เพื่อให้ได้มาซื่งสิทธิกรรมสิทธิใบอนุญาต สัมปทาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด


98/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด

ได้แก่ 0105558021771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เครื่องหมายการค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*