บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด"

บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประมูลขายปุ๋ย รับจ้างผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับทำปุ๋ยหมัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด


130/65 ซอยรามคำแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

130/65 ซอยรามคำแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด

ได้แก่ 0105558021950
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธรรมไบโอนิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*