บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด"

บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด


41/297 หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/297 หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558021968
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวลคอนเวย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*