บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด"

บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์เครื่องเขียนสื่อสิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด


177/3 ถนนตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

177/3 ถนนตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558022123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีสุทธาพัฒน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*