บริษัท อัลกราเทีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัลกราเทีย จำกัด"

บริษัท อัลกราเทีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัลกราเทีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัลกราเทีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัลกราเทีย จำกัด


230/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัลกราเทีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

230/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท อัลกราเทีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัลกราเทีย จำกัด

ได้แก่ 0105558022301
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัลกราเทีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัลกราเทีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*