บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด"

บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าและบริการ การพัฒนาระบบไอทีและระบบดิจิตอล อุปกรณ์การสื่อสารและซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด


98/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558022409
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บอนด์ อิเลคโทรนิค เอ็กเช้นจ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*