บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด"

บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสินค้า อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ความปลอดภัย เคมีภัณฑ์ เครื่องมือช่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด


32/16 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/16 ซอยลาดพร้าว 1 แยก 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558022425
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีแอนด์บี ควอลิตี้ สโตร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*