บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด"

บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษาและบริหารนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด


1 ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558022514
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริชเชส ลีฟวิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*