บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด"

บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกพืชผักผลไม้สินค้าเกษตรชนิดสด-แห้งแช่แข็งถนอมและแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด


91/962-964 ซอยรามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/962-964 ซอยรามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558022832
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย รอยัล ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ตแอนด์เอกซ์ปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*