บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า นำเข้าส่งออก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด


290/281 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

290/281 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558022921
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยโค กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*