บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด"

บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด


17/8 ซอยรามอินทรา 62 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/8 ซอยรามอินทรา 62 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558023006
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี บิสซิเนส แอดไวเซอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*