บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด"

บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขายปลีก ขายส่ง เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา ของชำร่วยทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด


312 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

312 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด

ได้แก่ 0105558023286
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*