บริษัท เอส โฮม168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส โฮม168 จำกัด"

บริษัท เอส โฮม168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส โฮม168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส โฮม168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกสินค้าในห้างสรรพสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส โฮม168 จำกัด


125/4 ซอยเทวีวรญาติ ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส โฮม168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

125/4 ซอยเทวีวรญาติ ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท เอส โฮม168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส โฮม168 จำกัด

ได้แก่ 0105558023448
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส โฮม168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส โฮม168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*