บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด"

บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างทำความสะอาด สถานที่ทำการต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด


18/145 ซอยนวลจันทร์ 36 แยก 4 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/145 ซอยนวลจันทร์ 36 แยก 4 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด

ได้แก่ 0105558023561
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*