บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด"

บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา วางแผนธุรกิจ วางระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด


1009/125 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1009/125 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558023782
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอบโซลูท เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*