บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเช่า ให้เช่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โรงงานอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาอาคารสำหรับให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด


18/123 หมู่บ้านเสียงสนนิเวศน์ ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/123 หมู่บ้านเสียงสนนิเวศน์ ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558023847
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*