บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด"

บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด


99/33 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/33 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558023936
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*