บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาแนะนำหรือ ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการจัดการทางธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


760/427 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

760/427 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558023944
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลยู วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*