บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด"

บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดทำและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด


18/55 ซอยวิภาวดีรังสิต 40 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

18/55 ซอยวิภาวดีรังสิต 40 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558024096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พริ้นท์ มี เอ๊าท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*