บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด"

บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด


78 ซอยราชพฤกษ์ 10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

78 ซอยราชพฤกษ์ 10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558024274
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรเรสซิเดนซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*