บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


2/51 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 11 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/51 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 11 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558024321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอร์ บอสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*