บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด"

บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จัดหาและบริการด้านที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด


1/22 ซอยสุจริต 2 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 10 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/22 ซอยสุจริต 2 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 10 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด

ได้แก่ 0105558024371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ ซานาดู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*