บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด"

บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารที่ปรุงขึ้นเพื่อบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด


67/4 ตรอกวัดกันมาตุยาราม ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/4 ตรอกวัดกันมาตุยาราม ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด

ได้แก่ 0105558024436
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไท้เฮง เยาวราช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*