บริษัท อาคิสมิธ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาคิสมิธ จำกัด"

บริษัท อาคิสมิธ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาคิสมิธ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาคิสมิธ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาคิสมิธ จำกัด


2/86 อาคารไอดีโอลาดพร้าว 17 ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาคิสมิธ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/86 อาคารไอดีโอลาดพร้าว 17 ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท อาคิสมิธ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาคิสมิธ จำกัด

ได้แก่ 0105558024568
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาคิสมิธ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาคิสมิธ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*