บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต การส่ง การจ่าย กระแสไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังหมุนเวียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด


22/1 โครงการเวิร์คเพลส 2 ถนนรัขดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/1 โครงการเวิร์คเพลส 2 ถนนรัขดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558024665
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเจพี พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*