บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ซื้อขาย เช่าหรือให้เช่า ผลิต นำเข้า สนับสนุนทางเทคนิค ด้านฮาร์ดแวซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด


22/1 โครงการเวิร์คเพลส 2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/1 โครงการเวิร์คเพลส 2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0105558024720
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเจพี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*