บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเคมีภัณฑ์ซ่อมบำรุงน้ำมันหล่อลื่นและจารบี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด


4 ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-6 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-6 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558024738
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซฟคอส อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*