บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด"

บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาตนเอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด


781/37 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

781/37 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558024746
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*