บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็ก นอกกลุ่มเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด


1/31 อาคารบางนาธานี ชั้น 15บี1 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/31 อาคารบางนาธานี ชั้น 15บี1 ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558024894
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มูรติ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*