บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเป็นตัวแทนและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด


410/138-9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

410/138-9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558024908
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอชซีไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*