บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด"

บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางด้านคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด


219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558024932
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตาร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*