บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่โครงสร้างทำจากโลหะทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด


95 ซอยสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

95 ซอยสุนทรศิริ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558025076
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ แอนด์ เจ โปรดักส์ชั่น เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*