บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 24 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 24 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558025203
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รวมพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*