บริษัท อินาเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินาเทค จำกัด"

บริษัท อินาเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินาเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินาเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต สินค้าเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินาเทค จำกัด


23/202 ซอยประชาอุทิศ 81 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินาเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/202 ซอยประชาอุทิศ 81 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท อินาเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินาเทค จำกัด

ได้แก่ 0105558025319
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินาเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินาเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*